Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

    Bongdalu sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác và xác thực của thông tin được cung cấp trên trang web. Tuy nhiên, Bongdalu không chịu bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào về tính chính xác, nội dung, sự hoàn chỉnh, hợp pháp, hoặc tính xác thực của các thông tin đăng tải trên trang web này.


    Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kể mất mát hay thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, hệ quả...) có thể xảy ra từ những vấn đề có thể phát sinh trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) trang web này, hoặc trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) thông tin trên trang web này.


    Nội dung trong các trang web của bên thứ ba không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác các quảng cáo của bên thứ ba.


    Nếu bạn muốn đặt quảng cáo trên bản di động Bongdalu, xin liên hệ bên mình qua:


Attn: LuLu
Email: abongdalu@gmail.com
Skype: bongdalutrinh
Yahoo Messenger: bongdalu