FIFA World Cup
Ai Cập
VS
-
Uruguay
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 5 3.9 1.68 4.95 3.75 1.72
HDP 1.00 -0.5/1 0.88 0.94 -0.5/1 0.96
T/X 0.82 2/2.5 1.04 0.98 2/2.5 0.90