FIFA World Cup
Nga
VS
-
Ai Cập
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.88 3.6 4.2 1.9 3.55 4.1
HDP 1.14 0.5/1 0.75 0.90 0.5 0.98
T/X 0.98 2/2.5 0.88 0.98 2/2.5 0.88