FIFA World Cup
Uruguay
VS
-
Saudi Arabia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.28 5.5 11 1.27 5.6 11.5
HDP 0.88 1.5 1.00 0.88 1.5 1.00
T/X 1.03 2.5/3 0.83 0.88 2.5 0.98