FIFA World Cup
Morocco
VS
-
Iran
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.29 3.25 3.3 2.28 3.2 3.35
HDP 0.98 0/0.5 0.90 0.96 0/0.5 0.94
T/X 0.98 2 0.88 1.03 2 0.85