FIFA World Cup
Bồ Đào Nha
VS
-
Tây Ban Nha
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 4.1 3.65 1.88 4.1 3.45 1.92
HDP 1.00 -0.5 0.88 0.98 -0.5 0.92
T/X 0.87 2/2.5 0.99 1.03 2/2.5 0.85