FIFA World Cup
Bồ Đào Nha
VS
-
Morocco
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
HDP 0.97 1 0.91 0.95 1 0.93
T/X 0.93 2/2.5 0.93 0.98 2/2.5 0.88