FIFA World Cup
Iran
VS
-
Tây Ban Nha
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 17 6.7 1.19 16.5 6.4 1.2
HDP 1.04 -1.5/2 0.84 1.01 -1.5/2 0.87
T/X 1.06 2.5/3 0.80 0.85 2.5 1.01