FIFA World Cup
Peru
VS
-
Đan Mạch
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 3.45 3.5 2.11 3.6 3.5 2.06
HDP 1.00 -0/0.5 0.88 1.06 -0/0.5 0.84
T/X 0.96 2/2.5 0.90 1.00 2/2.5 0.88