FIFA World Cup
Pháp
VS
-
Peru
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.38 4.85 8.3 1.36 4.9 8.9
HDP 0.88 1/1.5 1.00 0.85 1/1.5 1.03
T/X 0.90 2.5 0.96 0.96 2.5 0.90