FIFA World Cup
Đan Mạch
VS
-
Australia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.77 3.65 4.7 1.8 3.65 4.5
HDP 1.02 0.5/1 0.86 1.05 0.5/1 0.83
T/X 0.98 2/2.5 0.88 1.00 2/2.5 0.86