FIFA World Cup
Argentina
VS
-
Iceland
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.36 4.7 9.7 1.35 4.7 10
HDP 0.92 1/1.5 0.96 0.90 1/1.5 1.00
T/X 0.91 2/2.5 0.95 1.01 2/2.5 0.87