FIFA World Cup
Croatia
VS
-
Nigeria
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.91 3.6 4 1.88 3.55 4.2
HDP 0.94 0.5 0.94 0.88 0.5 1.02
T/X 0.94 2/2.5 0.92 1.01 2/2.5 0.87