FIFA World Cup
Argentina
VS
-
Croatia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.84 3.65 4.3 1.8 3.55 4.7
HDP 1.08 0.5/1 0.80 1.08 0.5/1 0.80
T/X 0.90 2/2.5 0.96 0.93 2/2.5 0.93