FIFA World Cup
Nigeria
VS
-
Iceland
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.9 3.3 2.48 2.8 3.3 2.58
HDP 1.07 0 0.81 1.02 0 0.86
T/X 1.06 2/2.5 0.80 0.82 2 1.04