FIFA World Cup
Costa Rica
VS
-
Serbia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 3.95 3.4 1.98 4 3.35 2
HDP 0.87 -0.5 1.01 0.90 -0.5 1.00
T/X 0.82 2 1.04 0.89 2 0.99