FIFA World Cup
Brazil
VS
-
Thụy Sĩ
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.4 4.9 7.6 1.37 4.9 8.5
HDP 0.88 1/1.5 1.00 0.89 1/1.5 1.01
T/X 1.01 2.5/3 0.85 0.90 2.5 0.98