FIFA World Cup
Brazil
VS
-
Costa Rica
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.23 6.2 13 1.24 6.1 12
HDP 0.93 1.5/2 0.95 0.95 1.5/2 0.93
T/X 1.12 3 0.75 0.85 2.5/3 1.01