FIFA World Cup
Serbia
VS
-
Thụy Sĩ
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.9 3.3 2.47 2.79 3.3 2.57
HDP 0.76 -0/0.5 1.13 1.04 0 0.84
T/X 1.06 2/2.5 0.80 0.79 2 1.07