FIFA World Cup
Đức
VS
-
Mexico
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.55 4.3 5.7 1.5 4.45 6.2
HDP 0.98 1 0.90 0.87 1 1.03
T/X 0.86 2.5 1.00 0.89 2.5 0.99