FIFA World Cup
Thụy Điển
VS
-
Hàn Quốc
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.18 3.45 3.35 2.14 3.4 3.5
HDP 0.90 0/0.5 0.98 0.85 0/0.5 1.05
T/X 1.01 2/2.5 0.85 1.03 2/2.5 0.85