FIFA World Cup
Đức
VS
-
Thụy Điển
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.56 4.2 5.7 1.55 4.3 5.7
HDP 0.95 1 0.93 0.93 1 0.95
T/X 1.09 2.5/3 0.77 0.85 2.5 1.01