FIFA World Cup
Hàn Quốc
VS
-
Mexico
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 3.75 3.5 2 3.75 3.5 2.01
HDP 0.85 -0.5 1.03 0.87 -0.5 1.01
T/X 0.98 2/2.5 0.88 0.98 2/2.5 0.88