FIFA World Cup
Bỉ
VS
-
Panama
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.23 6.3 12.5 1.18 6.7 18
HDP 0.88 1.5/2 1.00 0.80 1.5/2 1.11
T/X 0.82 2.5/3 1.04 0.96 2.5/3 0.92