FIFA World Cup
Tunisia
VS
-
Anh
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 9 5 1.35 9 5 1.35
HDP 0.86 -1.5 1.02 0.83 -1.5 1.07
T/X 0.87 2.5 0.99 0.96 2.5 0.92