FIFA World Cup
Bỉ
VS
-
Tunisia
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.28 5.6 11 1.28 5.5 11
HDP 0.86 1.5 1.02 0.90 1.5 0.98
T/X 1.00 2.5/3 0.86 1.04 2.5/3 0.82