FIFA World Cup
Ba Lan
VS
-
Senegal
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.2 3.35 3.35 2.26 3.15 3.4
HDP 0.93 0/0.5 0.95 0.97 0/0.5 0.93
T/X 1.06 2/2.5 0.80 1.06 2/2.5 0.82