FIFA World Cup
Colombia
VS
-
Nhật Bản
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 1.82 3.65 4.4 1.79 3.5 4.75
HDP 0.82 0.5 1.06 0.82 0.5 1.08
T/X 0.92 2/2.5 0.94 0.96 2/2.5 0.92