FIFA World Cup
Nhật Bản
VS
-
Senegal
Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến
Thống kê Ban đầu Tỷ lệ trực tuyến
1x2 2.78 3.4 2.54 2.86 3.4 2.47
HDP 1.03 0 0.85 1.07 0 0.81
T/X 1.00 2/2.5 0.86 1.00 2/2.5 0.86