FC
Belgium Woman's
86 - 44
(39 - 22)
Kết thúc
Argentina Woman's
Tỷ số quá khứ   
Belgium Woman's
FT HDP
FC
Belgium (w) Turkey (w) 7759
FC
Belgium (w) Turkey (w) 6064
FC
Belgium (w) Latvia (w) 6153
5.5
T
FC
Spain (w) Belgium (w) 5846
FC
Belgium (w) Greece (w) 8672
12
T
FC
Belgium (w) Greece (w) 6863
FC
China Woman's Belgium (w) 6467
FC
China Woman's Belgium (w) 8162
FC
China Woman's Belgium (w) 6548
EWBCQ
Belgium (w) Switzerland Woman's 9859
38
T
EWBCQ
Czech Republic (w) Belgium (w) 5348
-4
B
EWBCQ
Belgium (w) Germany (w) 10360
22.5
T
EWBCQ
Switzerland Woman's Belgium (w) 5685
-35.5
B
EWBC
Belgium (w) Greece (w) 7845
4.5
T
EWBC
Spain (w) Belgium (w) 6852
FC
Spain (w) Belgium (w) 6852
10.5
B
EWBC
Belgium (w) Italy (w) 7966
1
T
EWBC
Latvia (w) Belgium (w) 5862
-4
H
EWBC
Russia (w) Belgium (w) 7576
7.5
T
EWBC
Belgium (w) Montenegro Woman's 6664
-4.5
T
FC
Belgium (w) Netherlands (w) 9538
19.5
T
FC
Belgium (w) Spain (w) 4887
-8
B
FC
Belgium (w) Spain (w) 5969
FC
Belgium (w) Hungary (w) 6154
FC
Italy (w) Belgium (w) 6862
FC
Russia (w) Belgium (w) 5748
FC
Belgium (w) Slovakia (w) 6657
FC
Belgium (w) Slovakia (w) 5956
3.5
B
EWBCQ
Belgium (w) Belarus (w) 6761
12.5
B
FC
Italy (w) Belgium (w) 6264
8
T
FC
Aust w basketball Belgium (w) 8159
FC
Belgium (w) Cameroon women's 5761
7
B
EWBCQ
Belgium (w) Poland (w) 10063
7
T
FC
Belgium (w) Netherlands (w) 7059
Belgium Woman's
Argentina Woman's
FT HDP
FC
Argentina (w) Puerto Rico Woman's 66 63
FC
Spain (w) Argentina (w) 66 33
18.5
B
SABC(W)
Brazil Woman's Argentina (w) 64 65
8.5
T
SABC(W)
Argentina (w) Paraguay Women 80 67
19.5
B
SABC(W)
Colombia Women Argentina (w) 61 67
-7.5
B
SABC(W)
Argentina (w) Peru Women's 78 33
57.5
B
SABC(W)
Argentina (w) Ecuador(W) 74 41
38.5
B
FIBA WBC
Argentina (w) Serbia (w) 64 82
FIBA WBC
China Woman's Argentina (w) 74 65
FIBA WBC
Australia Woman's Argentina (w) 50 38
FIBA WBC
Serbia (w) Argentina (w) 69 43
FIBA WBC
China Woman's Argentina (w) 70 36
FIBA AC(W)
Argentina (w) Canada (w) 65 67
-12
T
FIBA AC(W)
Argentina (w) Puerto Rico Woman's 48 44
13.5
B
FIBA AC(W)
Argentina (w) Brazil Woman's 68 49
10
T
FIBA AC(W)
Argentina (w) Colombia Women 70 47
21
T
FIBA AC(W)
Argentina (w) Venezuela Woman's 79 59
25.5
B
FIBA AC(W)
Argentina (w) Virgin Islands Woman's 80 48
19.5
T
FC
Belarus B (w) Argentina (w) 56 74
-19.5
B
FC
Argentina (w) Belarus (w) 72 68
-14.5
T
FC
Great Britain (w) Argentina (w) 57 56
7.5
T
FC
Argentina (w) Japan Woman's 34 73
FC
Argentina (w) Japan Woman's 50 71
WOBQ
France (w) Argentina (w) 90 53
25.5
B
WOBQ
Cameroon women's Argentina (w) 64 75
-8
T
FC
Spain (w) Argentina (w) 73 47
FC
Aust w basketball Argentina (w) 90 48
24.5
B
SABC(W)
Brazil Woman's Argentina (w) 73 57
13
B
SABC(W)
Venezuela Woman's Argentina (w) 71 67
-15
B
FIBA AC(W)
Venezuela Woman's Argentina (w) 55 71
-20
B
FIBA AC(W)
Ecuador(W) Argentina (w) 35 70
-16.5
T
PAGW
Puerto Rico Woman's Argentina (w) 56 77
-2.5
T
PAGW
Canada (w) Argentina (w) 73 58
22
T
PAGW
Cuba Woman's Argentina (w) 68 55
FC
Argentina (w) Puerto Rico Woman's 82 67
10.5
T
FC
Argentina (w) Brazil Woman's 66 76
-7
B
FC
Canada (w) Argentina (w) 65 55
6
B
FC
South Korea Woman's Argentina (w) 67 59
3.5
B
FC
Argentina (w) Great Britain (w) 65 81
-4.5
B
FC
Turkey (w) Argentina (w) 79 75
11
T
FC
Croatia (w) Argentina (w) 72 54
11
B
FC
Argentina (w) Netherlands (w) 75 81
4.5
B
FC
Puerto Rico Woman's Argentina (w) 73 80
-2.5
T
Tất cảArgentina Woman's
Thống kê TLCA
  Belgium Woman's Argentina Woman's
Thắng Thua Thắng Thua
FT 4(67%) 2(33%) 0(0%) 1(100%)
Chủ 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
Khách 0(0%) 2(100%) 0(0%) 1(100%)
6trận gần đây
T
T
T
B
T
B
B
-
-
-
-
-
Thống kê TL Tài Xỉu
  Belgium Woman's Argentina Woman's
Tài Xỉu Tài Xỉu
FT 4(67%) 2(33%) 0(0%) 1(100%)
Chủ 3(75%) 1(25%) 0(0%) 0(0%)
Khách 1(50%) 1(50%) 0(0%) 1(100%)
6trận gần đây
X
T
T
X
T
T
X
-
-
-
-
-
3 trận sắp tới
Belgium Woman's
Cách đây
FC
Belgium Woman's Argentina Woman's 2 ngày
FIBA WC(W)
Puerto Rico Woman's Belgium Woman's 8 ngày
FIBA WC(W)
Belgium Woman's Japan Woman's 9 ngày
Argentina Woman's
Cách đây
FC
Belgium Woman's Argentina Woman's 2 ngày
FIBA WC(W)
Turkey Woman's Argentina Woman's 8 ngày
FIBA WC(W)
Argentina Woman's Australia Woman's 9 ngày