3 - 0
(2 - 0)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.96 -0/0.5 0.9 1.01 0 0.87
37' 0-0 1.03 0 0.85 1.12 0/0.5 0.77
39' 1-0 0.75 0 1.14 1.33 0/0.5 0.63
45' 2-0 0.8 0 1.08 0.88 0 1
HT 2-0 0.88 0 1 0.95 0 0.93
61' 2-0 0.95 0 0.93 0.73 0 1.17
88' 3-0 0.73 0 1.17 0.85 0 1.03
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.85 2.5 0.99 0.93 2/2.5 0.93
37' 0-0 0.93 2/2.5 0.93 0.9 1.5 0.96
39' 1-0 0.98 2.5 0.88 1 2.5 0.86
45' 2-0 0.72 3/3.5 1.16 1.06 3.5 0.8
HT 2-0 1.06 3.5 0.8 0.9 3/3.5 0.96
61' 2-0 0.9 3/3.5 0.96 1.06 3 0.8
88' 3-0 1.08 4 0.78 3.33 3.5 0.16
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.8 8.5 1 1.6 8.5 0.48
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 9% 1-15 16% 17%
21% 16% 16-30 16% 5%
17% 19% 31-45 17% 17%
10% 6% 46-60 10% 14%
15% 22% 61-75 14% 31%
22% 25% 76-90 25% 14%