2 - 2
(0 - 2)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.8 -0.5 1.06 0.88 -0/0.5 1
14' 0-0 0.9 -0/0.5 0.98 1.05 0 0.83
24' 0-1 0.99 0 0.89 0.98 0 0.9
45' 0-2 0.98 0 0.9 1.06 0 0.82
HT 0-2 1.06 0 0.82 1.14 0 0.75
68' 0-2 1.14 0 0.75 1.03 0 0.85
76' 1-2 1.08 0 0.8 1.21 0 0.7
87' 2-2 1.29 0 0.65 1.2 0 0.71
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.04 2.5 0.8 1 2/2.5 0.86
14' 0-0 0.95 2/2.5 0.91 0.95 2 0.91
24' 0-1 0.9 3 0.96 0.98 3 0.88
45' 0-2 0.79 3.5/4 1.07 0.86 3/3.5 1
HT 0-2 0.86 3/3.5 1 0.87 3/3.5 0.99
68' 0-2 0.87 3/3.5 0.99 1.01 2.5/3 0.85
76' 1-2 0.76 3.5 1.11 1.06 3.5 0.8
88' 2-2 1.38 4.5 0.58 3.12 4.5 0.18
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.8 8 1 1.35 12.5 0.58
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 13% 1-15 19% 17%
10% 15% 16-30 9% 10%
10% 13% 31-45 12% 0%
23% 17% 46-60 22% 13%
17% 21% 61-75 20% 17%
25% 19% 76-90 14% 37%