1 - 1
(0 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.96 0.5/1 0.9 1 0.5 0.88
35' 0-0 0.98 0.5 0.9 0.96 0/0.5 0.92
45' 0-1 1.25 0.5 0.68 0.82 0/0.5 1.06
HT 0-1 0.82 0/0.5 1.06 0.79 0/0.5 1.09
84' 0-1 0.79 0/0.5 1.09 1.05 0 0.83
88' 1-1 1.14 0 0.75 1.14 0 0.75
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.09 2.5 0.75 1.03 2 0.83
35' 0-0 1.03 2 0.83 0.75 1/1.5 1.05
45' 0-1 0.75 2/2.5 1.05 0.68 2 1.13
HT 0-1 0.63 2 1.2 1 2/2.5 0.8
84' 0-1 1 2/2.5 0.8 2.32 1.5 0.29
88' 1-1 2.63 2.5 0.24 3.33 2.5 0.16
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.98 8 0.82 1.5 5.5 0.5
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 9% 1-15 7% 10%
12% 6% 16-30 15% 10%
20% 12% 31-45 15% 13%
17% 25% 46-60 25% 23%
17% 19% 61-75 17% 10%
17% 25% 76-90 17% 31%