2 - 1
(0 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.94 -0/0.5 0.94 0.9 -0/0.5 0.98
23' 0-0 0.9 -0/0.5 0.98 0.88 -0/0.5 1
41' 0-1 0.8 -0/0.5 1.08 0.94 0 0.94
HT 0-1 0.94 0 0.94 1.07 0 0.81
59' 0-1 1.07 0 0.81 0.7 -0/0.5 1.21
90' 1-1 0.72 -0/0.5 1.19 0.54 0 1.51
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 2.5 0.96 0.91 2.5 0.95
23' 0-0 0.91 2.5 0.95 1.03 2 0.83
45' 0-1 1.04 3 0.82 0.88 2/2.5 0.98
HT 0-1 0.88 2/2.5 0.98 0.92 2/2.5 0.94
59' 0-1 0.92 2/2.5 0.94 0.72 1.5/2 1.16
89' 1-1 0.75 2.5/3 1.12 3.84 2.5 0.12
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.82 8.5 0.98 1.43 7.5 0.53
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 9% 1-15 17% 19%
21% 16% 16-30 10% 9%
17% 19% 31-45 0% 12%
10% 6% 46-60 13% 22%
15% 22% 61-75 17% 20%
22% 25% 76-90 37% 14%