3 - 0
(1 - 0)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.08 0/0.5 0.8 0.91 0/0.5 0.97
40' 0-0 0.91 0/0.5 0.97 1.01 0 0.87
44' 1-0 1.19 0 0.72 0.78 -0/0.5 1.11
HT 1-0 0.78 -0/0.5 1.11 0.7 -0/0.5 1.21
64' 1-0 0.7 -0/0.5 1.21 1.29 0 0.65
81' 2-0 1.29 0 0.65 1.61 0/0.5 0.5
91' 3-0 0.42 0 1.85 0.39 0 1.96
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.06 2.5 0.8 1.01 2/2.5 0.85
40' 0-0 1.01 2/2.5 0.85 0.85 1/1.5 1.01
45' 1-0 1.26 2.5 0.65 1.12 2/2.5 0.75
HT 1-0 1.12 2/2.5 0.75 1.02 2/2.5 0.84
64' 1-0 1.02 2/2.5 0.84 0.8 1.5/2 1.06
81' 2-0 0.84 2.5/3 1.02 1.4 2.5 0.57
91' 3-0 1.63 3.5 0.47 4.54 3.5 0.08
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 9% 1-15 9% 12%
21% 16% 16-30 6% 12%
17% 19% 31-45 12% 20%
10% 6% 46-60 25% 17%
15% 22% 61-75 19% 17%
22% 25% 76-90 25% 17%