3 - 0
(1 - 0)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.03 -0/0.5 0.85 0.83 -0/0.5 1.05
37' 0-0 0.83 -0/0.5 1.05 1.04 0 0.84
42' 1-0 1.25 0 0.68 0.8 -0/0.5 1.08
HT 1-0 0.8 -0/0.5 1.08 0.76 -0/0.5 1.13
57' 1-0 0.76 -0/0.5 1.13 1.08 0 0.8
62' 2-0 0.6 -0/0.5 1.38 1.08 0 0.8
92' 3-0 0.6 -0/0.5 1.38 1.21 0 0.7
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.06 2.5 0.8 0.83 2.5 1.03
37' 0-0 0.84 2.5 1.02 0.85 1.5 1.01
45' 1-0 0.67 2/2.5 1.23 0.85 2/2.5 1.01
HT 1-0 0.85 2/2.5 1.01 0.9 2/2.5 0.96
57' 1-0 0.9 2/2.5 0.96 0.9 2 0.96
62' 2-0 0.63 2.5/3 1.29 1.08 3 0.78
91' 3-0 0.7 3.5/4 1.19 4.54 3.5 0.08
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
1 8.5 0.8 1.5 6.5 0.5
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
12% 13% 1-15 16% 17%
10% 15% 16-30 16% 5%
10% 13% 31-45 17% 17%
23% 17% 46-60 10% 14%
17% 21% 61-75 14% 31%
25% 19% 76-90 25% 14%