2 - 2
(1 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.8 0 1.08 0.81 0/0.5 1.07
09' 0-0 0.81 0/0.5 1.07 0.92 0/0.5 0.96
25' 1-0 0.68 0 1.25 1.08 0/0.5 0.8
44' 1-1 1.31 0.5 0.64 1.05 0/0.5 0.83
HT 1-1 1.05 0/0.5 0.83 1.11 0/0.5 0.78
63' 1-1 1.09 0/0.5 0.79 0.65 0 1.29
82' 2-1 1.44 0/0.5 0.57 0.84 0 1.04
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 1.01 2.5 0.85 1.03 2.5 0.83
09' 0-0 1.03 2.5 0.83 1.02 2/2.5 0.84
25' 1-0 0.8 3 1.06 0.9 2.5/3 0.96
45' 1-1 0.71 3.5 1.17 0.93 3/3.5 0.93
HT 1-1 0.93 3/3.5 0.93 0.92 3/3.5 0.94
63' 1-1 0.92 3/3.5 0.94 0.8 2.5/3 1.06
87' 2-1 0.66 3.5 1.25 3.12 3.5 0.18
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.8 8 1 1.08 9.5 0.73
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
19% 17% 1-15 16% 15%
9% 10% 16-30 16% 6%
12% 0% 31-45 21% 18%
22% 13% 46-60 8% 15%
20% 17% 61-75 12% 30%
14% 37% 76-90 25% 15%