1 - 5
(1 - 2)
Hết
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
5% 12% 1-15 11% 16%
11% 18% 16-30 8% 12%
17% 17% 31-45 5% 18%
17% 14% 46-60 2% 12%
11% 21% 61-75 38% 17%
35% 15% 76-90 32% 24%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(26) Khách(24)   Chủ(12) Khách(13)
4 1 HT thắng/FT thắng 5 7
2 0 HT hòa/FT thắng 4 3
0 1 HT thua/FT thắng 0 0
2 0 HT thắng/FT hòa 0 0
2 3 HT hòa/FT hòa 1 1
0 0 HT thua/FT hòa 0 0
0 1 HT thắng/FT thua 1 0
3 4 HT hòa/FT thua 1 1
13 14 HT thua/FT thua 0 1