5 - 1
(1 - 0)
Hết
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
10% 13% 1-15 17% 13%
11% 21% 16-30 14% 19%
22% 13% 31-45 20% 13%
13% 17% 46-60 11% 22%
17% 13% 61-75 20% 16%
23% 21% 76-90 17% 16%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(12) Khách(14)   Chủ(25) Khách(25)
8 8 HT thắng/FT thắng 8 2
2 2 HT hòa/FT thắng 2 3
0 1 HT thua/FT thắng 1 1
0 0 HT thắng/FT hòa 0 1
0 2 HT hòa/FT hòa 2 3
1 0 HT thua/FT hòa 1 0
0 0 HT thắng/FT thua 0 0
1 1 HT hòa/FT thua 4 3
0 0 HT thua/FT thua 7 12