0 - 3
(0 - 0)
Hết
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
11% 13% 1-15 20% 12%
14% 10% 16-30 16% 4%
11% 16% 31-45 12% 19%
7% 23% 46-60 20% 25%
33% 15% 61-75 14% 10%
22% 20% 76-90 18% 27%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(23) Khách(26)   Chủ(27) Khách(23)
4 1 HT thắng/FT thắng 7 3
4 2 HT hòa/FT thắng 2 4
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
2 0 HT thắng/FT hòa 1 0
2 0 HT hòa/FT hòa 5 3
2 0 HT thua/FT hòa 1 1
3 0 HT thắng/FT thua 0 2
4 6 HT hòa/FT thua 5 5
2 17 HT thua/FT thua 6 5