1 - 1
(1 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 0.83 -0/0.5 1.05 0.93 -0/0.5 0.96
Trực tuyến - 0.93 -0/0.5 0.96 1.05 0/0.5 0.84
07' 0-0 1.05 0/0.5 0.84 1.07 0/0.5 0.81
11' 1-0 0.84 0 1.04 1.06 0 0.82
45' 1-1 0.74 0 1.16 1.14 0/0.5 0.75
HT 1-1 1.14 0/0.5 0.75 1.11 0/0.5 0.78
91' 1-1 1.11 0/0.5 0.78 0.58 0 1.42
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1 2 0.86 0.96 2 0.9
Trực tuyến - 0.96 2 0.9 1.02 2 0.84
07' 0-0 1.02 2 0.84 1.04 1.5/2 0.82
11' 1-0 1.04 2.5/3 0.82 1.06 2.5/3 0.8
45' 1-1 1.06 3.5/4 0.8 0.96 3 0.9
HT 1-1 0.96 3 0.9 0.83 3 1.03
91' 1-1 0.83 3 1.03 4.76 2.5 0.09
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.92 10.5 0.88 0.75 23.5 1.05
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
8% 16% 1-15 6% 6%
4% 10% 16-30 22% 10%
17% 5% 31-45 16% 16%
21% 18% 46-60 25% 30%
13% 13% 61-75 16% 23%
34% 35% 76-90 12% 13%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(21) Khách(22)   Chủ(3) Khách(2)
4 2 HT thắng/FT thắng 0 0
5 1 HT hòa/FT thắng 3 0
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
2 0 HT thắng/FT hòa 0 0
3 7 HT hòa/FT hòa 0 1
1 1 HT thua/FT hòa 0 0
1 0 HT thắng/FT thua 0 0
3 4 HT hòa/FT thua 0 0
2 7 HT thua/FT thua 0 1