Serie B - Brazil
1 - 2
(0 - 2)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1.09 0.5/1 0.79 1.09 0.5/1 0.8
Trực tuyến - 1.09 0.5/1 0.8 0.93 0.5 0.96
16' 0-0 0.93 0.5 0.95 1.14 0.5 0.75
45' 0-1 0.97 0.5 0.91 0.85 0/0.5 1.03
45' 0-2 1.11 0.5 0.78 0.8 0/0.5 1.08
HT 0-2 0.8 0/0.5 1.08 0.79 0/0.5 1.09
61' 0-2 0.79 0/0.5 1.09 1 0/0.5 0.88
92' 1-2 1.05 0/0.5 0.83 0.36 0 2.08
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1.06 2/2.5 0.8 1.01 2/2.5 0.85
Trực tuyến - 1.01 2/2.5 0.85 1.05 2/2.5 0.81
16' 0-0 1.08 2/2.5 0.78 0.9 1.5/2 0.96
45' 0-1 0.85 2.5/3 1.01 1.19 2/2.5 0.7
45' 0-2 1.06 3/3.5 0.8 1.06 3/3.5 0.8
HT 0-2 1.06 3/3.5 0.8 1.09 3/3.5 0.77
61' 0-2 1.09 3/3.5 0.77 1.02 2.5/3 0.84
93' 1-2 0.96 3.5/4 0.9 4.54 3.5 0.1
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.95 10 0.85 0.98 10.5 0.83
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
10% 0% 1-15 14% 13%
8% 20% 16-30 10% 6%
16% 20% 31-45 17% 20%
16% 17% 46-60 7% 13%
24% 17% 61-75 3% 11%
24% 25% 76-90 46% 32%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(21) Khách(22)   Chủ(3) Khách(2)
6 2 HT thắng/FT thắng 1 0
5 2 HT hòa/FT thắng 0 0
1 0 HT thua/FT thắng 0 0
1 1 HT thắng/FT hòa 0 0
3 2 HT hòa/FT hòa 1 0
1 0 HT thua/FT hòa 0 0
0 1 HT thắng/FT thua 0 0
1 6 HT hòa/FT thua 1 1
3 8 HT thua/FT thua 0 1