1 - 4
(1 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1.03 0.5 0.85 1.16 0.5 0.76
Trực tuyến - 1.16 0.5 0.76 0.99 0.5 0.9
03' 0-0 0.96 0.5 0.92 0.9 0.5 0.98
11' 0-1 0.77 0.5 1.12 1.06 0.5/1 0.82
44' 1-1 0.97 0.5 0.91 0.96 0/0.5 0.92
HT 1-1 0.99 0/0.5 0.89 0.99 0/0.5 0.89
51' 1-1 1 0/0.5 0.88 1.04 0/0.5 0.84
55' 1-2 1 0/0.5 0.88 1 0/0.5 0.88
87' 1-3 0.94 0/0.5 0.94 0.5 0 1.61
89' 1-4 0.47 0 1.69 0.47 0 1.69
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1.01 2/2.5 0.85 1.09 2/2.5 0.77
Trực tuyến - 1.09 2/2.5 0.77 0.83 2 1.03
03' 0-0 0.83 2 1.03 0.85 1.5/2 1.01
12' 0-1 1.08 3 0.78 0.88 2.5/3 0.98
46' 1-1 0.88 3.5/4 0.98 0.85 3 1.01
HT 1-1 0.88 3 0.98 0.85 3 1.01
51' 1-1 0.88 3 0.98 1.19 3 0.7
55' 1-2 1.09 4 0.77 0.74 3.5/4 1.13
87' 1-3 0.68 4.5/5 1.21 3.12 4.5 0.2
90' 1-4 5 5.5 0.08 5 5.5 0.08
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ Ban đầu Trực tuyến
0.95 10 0.85 1.43 8.5 0.53
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
4% 8% 1-15 21% 24%
17% 4% 16-30 19% 24%
22% 20% 31-45 12% 20%
20% 25% 46-60 7% 0%
15% 20% 61-75 9% 12%
20% 20% 76-90 29% 20%
Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chủ(3) Khách(3)   Chủ(23) Khách(21)
1 1 HT thắng/FT thắng 11 4
2 1 HT hòa/FT thắng 0 0
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
0 0 HT thắng/FT hòa 1 3
0 0 HT hòa/FT hòa 2 4
0 0 HT thua/FT hòa 1 1
0 1 HT thắng/FT thua 0 0
0 0 HT hòa/FT thua 3 1
0 0 HT thua/FT thua 5 8