Latvia Cup
0 - 15
(0 - 8)
Hết
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
13% 0% 1-15 13% 4%
26% 0% 16-30 13% 9%
0% 23% 31-45 11% 21%
6% 7% 46-60 22% 22%
33% 23% 61-75 13% 21%
20% 46% 76-90 25% 21%