2 - 1
(1 - 1)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.85 -0.5 0.91 1.13 -0.5 0.7
20' 0-0 0.91 -0.5/1 0.91 0.97 -0.5/1 0.85
44' 0-1 0.82 -0.5/1 1 1 -0.5 0.82
HT 1-1 0.99 -0.5 0.83 0.98 -0.5 0.84
63' 1-1 0.98 -0.5 0.84 1.01 -0/0.5 0.81
86' 2-1 0.98 -0/0.5 0.84 1.78 0 0.38
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.91 2.5/3 0.85 0.95 2.5/3 0.85
20' 0-0 0.95 2.5/3 0.85 0.81 2 0.99
44' 0-1 0.84 3 0.96 0.85 2.5 0.95
HT 1-1 0.88 3.5 0.92 0.9 3.5 0.9
63' 1-1 0.9 3.5 0.9 1.07 3 0.73
89' 2-1 1.03 4 0.77 3.22 3.5 0.11
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
25% 3% 1-15 12% 13%
22% 12% 16-30 9% 10%
22% 20% 31-45 19% 23%
6% 20% 46-60 19% 10%
6% 21% 61-75 19% 28%
16% 21% 76-90 19% 13%