2 - 1
(2 - 0)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.78 0 0.98 0.65 0 1.2
10' 0-0 0.65 0 1.2 0.95 0 0.87
34' 1-0 0.8 -0/0.5 1.02 0.94 0 0.88
46' 2-0 0.95 0 0.87 0.89 0 0.93
HT 2-0 0.87 0 0.95 0.95 0 0.87
81' 2-0 0.91 0 0.91 1 0 0.82
92' 2-1 0.97 0 0.85 1.01 0 0.81
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Trực tuyến - 0.96 2 0.8 0.96 2 0.84
11' 0-0 0.96 2 0.84 0.89 1.5/2 0.91
35' 1-0 0.85 2.5/3 0.95 0.91 2/2.5 0.89
45' 2-0 0.91 3/3.5 0.89 0.69 3 1.12
HT 2-0 0.75 3 1.05 0.75 3 1.05
80' 2-0 0.78 3 1.02 1.51 2.5 0.46
91' 2-1 1.56 3.5 0.44 4 3.5 0.05
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
11% 11% 1-15 8% 12%
11% 28% 16-30 10% 9%
22% 8% 31-45 17% 9%
18% 17% 46-60 24% 12%
9% 14% 61-75 18% 19%
24% 20% 76-90 20% 35%