0 - 0
(0 - 0)
Hết
Tỷ lệ châu Á trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 1.07 -0/0.5 0.84 1.14 -0/0.5 0.79
Trực tuyến - 1.16 -0/0.5 0.78 1.14 -0/0.5 0.77
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến-Crown
Giờ Tỷ số Ban đầu Trực tuyến
Ban đầu - 0.87 2 1.01 0.95 2 0.95
Trực tuyến - 0.93 2 0.97 0.93 2 0.95
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
11% 17% 1-15 10% 10%
7% 20% 16-30 18% 26%
11% 17% 31-45 17% 21%
19% 12% 46-60 17% 0%
17% 15% 61-75 13% 10%
32% 15% 76-90 22% 31%