2018
Third Place
Lịch thi đấu
Third Place FT HT
Nữ Panama 2
Nữ Jamaica 1
1
1
0
1