2016
Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
Indonesia
Thái Lan
2
1
0
1
Thái Lan
Indonesia 1 2
2
0
1
0