2017
Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
Nữ Nicaragua 1 4
Nữ Costa Rica 3
1
1
1
1